W związku z ciągle niegasnącym zainteresowaniem osobą ks. Michała Woźnickiego Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko z siedzibą we Wrocławiu informuje o statusie prawno-kanonicznym ww. kapłana: • Ks. Michał Woźnicki nie jest salezjaninem - został wydalony ze Zgromadzenia Salezjańskiego w sierpniu 2018 r., a więc nie podlega prawno-kanonicznej i faktycznej władzy żadnego przełożonego salezjańskiego. • W chwili wydalenia z zakonu ks. Michał Woźnicki mocą samego prawa, na mocy kanonu 701 Kodeksu Prawa Kanonicznego, został objęty suspensą „a divinis”. Oznacza to, że jako suspendowany kapłan ma on zakaz wykonywania jakiejkolwiek władzy święceń, w tym sprawowania Sakramentów Świętych, dopóki nie [ … ]