Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko - Wrocław

oświadczenie

W związku z ciągle niegasnącym zainteresowaniem osobą ks. Michała Woźnickiego Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko z siedzibą we Wrocławiu informuje o statusie prawno-kanonicznym ww. kapłana: • Ks. Michał Woźnicki nie jest salezjaninem - został wydalony ze Zgromadzenia Salezjańskiego w sierpniu 2018 r., a więc nie podlega prawno-kanonicznej i faktycznej władzy żadnego przełożonego salezjańskiego. • W chwili wydalenia z zakonu ks. Michał Woźnicki mocą samego prawa, na mocy kanonu 701 Kodeksu Prawa Kanonicznego, został objęty suspensą „a divinis”. Oznacza to, że jako suspendowany kapłan ma on zakaz wykonywania jakiejkolwiek władzy święceń, w tym sprawowania Sakramentów Świętych, dopóki nie [ … ]
W związku z sytuacją z dnia 19 października 2020 r. jaka miała miejsce w domu zakonnym przy ul. Wronieckiej w Poznaniu, Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że: • ks. Michał Woźnicki nie jest salezjaninem - z zachowaniem wszelkich przepisów Prawa Kanonicznego został wydalony ze Zgromadzenia Salezjańskiego w sierpniu 2018 r. Oznacza to, że bezprawnie zamieszkuje na terenie domu zakonnego przy ul. Wronieckiej w Poznaniu i wbrew naszej woli wprowadza poza klauzurę zakonną obce osoby, przez co w obecnej sytuacji pandemicznej naraża na niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem wszystkich mających prawo tam przebywać, • ks. [ … ]