Dzisiejszy świat sprawia, że każdy, chcąc dobrze wypełniać swoje zadania, potrzebuje zdobywać wiedzę i nieustannie się dokształcać. Dlatego właśnie w dniach 9-12 maja wziąłem udział w międzynarodowym spotkaniu salezjanów – delegatów medialnych z poszczególnych inspektorii regionu Europy. [ … ]