PIM, czyli Pielgrzymka Ministrantów jest świętem Służby Liturgicznej. Pielgrzymujemy do twardogórskiej Maryi Wspomożycielki, która jest szczególną orędowniczką i wzorem służby Bogu oraz drugiemu człowiekowi.

Przybywamy, by z pokorą prosić Ją o umiejętność godnego służenia Bogu przy Jego Ołtarzu i przedłużania tej służby na życie codzienne.
Nasze wspólne świętowanie ma wymiar sportu i rekreacji, zabawy i kultury, liturgii i modlitwy. Wszystko po to, by we wspólnej zabawie doświadczyć mocy jedności i wiary oraz by jej płomień zanieść wszędzie tam, gdzie wrócimy.
PiM jest zwieńczeniem rocznej pracy prowadzonej w parafialnych grupach ministranckich. Sens tego spotkania polega na ponownym uświadomieniu sobie radości bycia ministrantem, lektorem i służenia przy ołtarzu.

_MG_4543-kopia

Spotkanie to ma także uświadomić uczestnikom, że nie są sami; wokół jest wielu chłopców im podobnych, którzy na co dzień posługują przy Liturgii. To wspólne spotkanie ma dodać nowej gorliwości i zapału w tej służbie.
PiM adresowany jest przede wszystkim do Służby Liturgicznej z terenów południowej i centralnej Polski, ale i do wszystkich, chcących wziąć udział w naszej pielgrzymce.

Zasadnicze cele PiM-u:
1. Kontynuacja integralnego rozwoju człowieka, aby był dobrym chrześcijaninem i uczciwym obywatelem.
2. Jednoczenie ministrantów i lektorów z różnych wspólnot Liturgicznej Służby Ołtarza.
3. Wspólna modlitwa u stóp Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
4. Umocnienie w wierze, nadziei i miłości.
5. Doświadczenie pozytywnych wartości: świętowania, przyjaźni, radości, zabawy.
6. Doświadczenie drugiej osoby, pogodzenia się z przegraną i świętowania zwycięstwa.
7. Sportowa rywalizacja, propagowanie kultury fizycznej i popularyzacja wartości chrześcijańskich oraz nowych gier i zabaw.

logoPIM-228x300

Logo przedstawia kompozycję trzech obrazów:
Komunii Św., czyli Eucharystii, gałązki krzewu laurowego, płomienia oraz czterech słów: świętość, miłość, radość, służba. Wszystkie te elementy, połączone oraz przenikające się nawzajem, określają cele i zadania PiM-u.

  1. Eucharystia – stanowi centrum życia każdej chrześcijańskiej wspólnoty, a więc także naszej wspólnoty ministranckiej. Jezus, zostając z nami pod postacią Chleba i Wina, stał się jednocześnie naszym pokarmem na drodze ku świętości. Dlatego pragniemy każdego dnia w pełni uczestniczyć w Uczcie Eucharystycznej przyjmując Pana do naszych serc.
  2. Gałązka laurowa – symbol rywalizacji sportowej i zwycięstwa. Wieńcem z gałązek laurowych honorowano w starożytnej Grecji zwycięzców igrzysk olimpijskich. Oni biegli, aby zdobyć nagrodę przemijającą. My biegniemy, aby zdobyć nagrodę nieprzemijającą – świętość i życie wieczne (por. 1 Kor 9,24). Biegniemy tak, aby móc uczynić swoimi słowa św. Pawła: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” (2 Tm 4,7).
  3. Płomień – przypomina Ducha Świętego, czyli „Płomień” zesłany na Kościół przez Chrystusa zasiadającego po prawicy Ojca (por. Dz. 2, 1-3). Duch Święty obdarza nas w naszej ziemskiej pielgrzymce wszelkimi potrzebnymi darami. To za Jego pośrednictwem Bóg umacnia nas i wspiera w dążeniu do świętości. To dzięki Niemu jesteśmy zdolni do prawdziwej miłości, radości i służby drugiemu człowiekowi.

Również kolory występujące w tej symbolicznej kompozycji mają swoje znaczenie:
Biel: oznacza czystość serc każdego z nas, która pozwala nam poprzez przyjmowanie pokarmu Eucharystycznego, na stałe jednoczenie się z Chrystusem m. in. dzięki odpowiedniemu przygotowaniu się poprzez Spowiedź świętą. Oznacza również czystość intencji, z jakimi przyjeżdżamy na PiM i czystość rywalizacji (fair play) w naszych zmaganiach sportowych.
Czerwień: symbolizuje miłość, która w rywalizacji wyznacza granicę dobrego i złego współzawodnictwa. Na PiM-ie, realizując przykazanie miłości, uczymy się naśladować w tym względzie samego Chrystusa.
Zieleń: to kolor nadziei, która umacnia nas w walce o najwyższe trofea, szczególnie o trofeum ostateczne, którym dla nas chrześcijan jest nagroda życia wiecznego i świętość.

inspektorie-wr-278x300

Za przebieg i przeprowadzenie całej Pielgrzymki Ministrantów do Twardogóry odpowiadają Salezjanie, czyli członkowie Towarzystwo świętego Franciszka Salezego – zgromadzenia zakonnego założonego we Włoszech przez ks. Bosko.
Głównym organizatorem spotkania jest Salezjański Ośrodek Animacji Duszpasterstwa Młodzieżowego Inspektorii Wrocławskiej. Pielgrzymka Ministrantów jest wydarzeniem całej Inspektorii św. Jana Bosko. Aby takiego przedsięwzięcia dokonać, potrzeba dużego zaplecza zarówno osobowego, jak i materialnego. Takim zapleczem osobowym są współbracia będący w formacji początkowej, odbywający swoje studia w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie i Lądzie oraz nowicjusze z nowicjatu w Kopcu.
W czasie trwania pielgrzymki wyznaczeni salezjanie są odpowiedzialni za poszczególne sektory PiM-u (informację, sport, wyżywienie, noclegi, atrakcje kulturalne, liturgię itd.). Bardzo dzielnie w Pielgrzymkę Ministrantów od kilku lat angażuje się Nowicjat Towarzystwa Salezjańskiego z Kopca/k. Częstochowy. Dla przygotowujących się do życia salezjańskiego nowicjuszy, udział w tym przedsięwzięciu stanowi możliwość sprawdzenia się w praktycznym, salezjańskim działaniu. Niemniej jednak stanowią oni dużą podporę dla organizatorów. Dziękujemy!
Oprócz salezjanów i nowicjuszy czynnie w przeprowadzenie Pielgrzymki włącza się liczna grupa zaproszonej do pomocy młodzieży, która bardzo odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych funkcji. Również Wam składamy wyrazy naszej wdzięczności!
PiM jest jedną z większych akcji powołaniowych w Inspektorii Wrocławskiej. Doświadczenie zebrane podczas wieloletniej pracy z ministrantami pokazuje, że to właśnie z szeregów Liturgicznej Służby Ołtarza wywodzą się liczne powołania do stanu duchownego – zarówno do diecezji, jak i zakonów. To również dzięki takim spotkaniom w młodych ludziach rodzi się ziarno powołania, które później wzrasta i wydaje owoce.

Kontakt w sprawie PIM-u
Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego we Wrocławiu
ks. Mirosław Łobodziński SDB, tel: 662 136 581
ks. Tomasz Hawrylewicz SDB, tel: 662 136 587
Plac Grunwaldzki 3
50-377 Wrocław
tel: 71 335 86 05
fax: 71 335 86 10
email: pim@salezjanie.pl