SIOSTRY WIZYTKI KSIĘDZA BOSKO
VISITATION SISTERS OF DON BOSCO (VSDB)

  • instytut zakonny żeński na prawie papieskim

Założyciel: bp Hubert D’Rosario sdb
Miejsce powstania: Shillong-Indie
Data założenia: 1983
Liczba członkiń: 106
Obszar pracy/charakterystyka:

  • ewangelizacja i wychowanie
  • wsparcie w rozwoju ubogich
  • katechizacja

Notatki:
Obecnie w Zgromadzeniu jest 106 profesek, 16 nowicjuszek i 9 aspirantek; są obecne w 18 domach w stanach Meghalaya i Assam, w północno-wschodnich Indiach.
Siostry Wizytki Ks. Bosko pracują w trudnych środowiskach, oddając się katechezie. Ich styl życia jest prosty i ubogi, gdy chodzi o ubiór i zachowanie. Przeżywają swoje zaangażowanie apostolskie wyrażając codzienną bliskość w stosunku do osób potrzebujących, o które się troszczą. Ich dewizą zaczerpniętą z Ewangelii wg św. Mateusza jest: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.