OCHOTNICZKI KSIĘDZA BOSKO
ISTITUTO SECOLARE VOLONTARIE DI DON BOSCO – VDB

  • instytut świecki żeński na prawie papieskim

Założyciel: bł. Filip Rinaldi
Miejsce powstania: Turyn (Włochy)
Data założenia: 1917
Liczba Ochotniczek w świecie: 1278, w tym 104 aspirantki
Obszar pracy/charakterystyka:

  • świeckość (żyją samotnie lub w swoich naturalnych rodzinach, pełniąc obowiązki zawodowe)
  • konsekracja (ślubami zobowiązują się do życia w posłuszeństwie, czystości i ubóstwie)
  • salezjańskość (żyją duchem salezjańskim).

Strona internetowa http://vdb.salezjanie.pl
Adres email ochotniczki@wp.pl

Krótka historia:

Początki Instytutu sięgają roku 1910, kiedy to pierwsze czternaście dziewcząt – wychowanek salezjańskiego oratorium w Turynie – wyraziło pragnienie i wolę głębszego zjednoczenia się z duchem i posłannictwem św. Jana Bosko, realizowanym w warunkach życia świeckiego.

Po okresie przygotowań, 20 maja 1917 r. zawiązało się stowarzyszenie pod nazwą „Zelatorki Maryi Wspomożycielki”. 1919 r. w obecności ks. Rinaldiego 7 dziewcząt złożyło pierwszą profesję.

Po śmierci księdza Rinaldiego w roku 1931 nastąpił prawie 10 – letni kryzys.
Odnowa stowarzyszenia nastąpiła po ogłoszeniu przez papieża Piusa XII konstytucji apostolskiej „Provida Mater Ecclesia” (rok 1947).

W 1959 r. zmienia się nazwa Stowarzyszenia na aktualną: Ochotniczki Księdza Bosko.

31 stycznia 1971 r. kardynał Pellegrino, arcybiskup Turynu, erygował Instytut na prawie diecezjalnym. W tym samym roku Stolica Apostolska zatwierdziła na okres próbny pierwsze Konstytucje. 21 lipca 1978 r. Instytut otrzymał aprobatę papieską. 14 maja 1990 r. Stolica Apostolska ostatecznie zatwierdziła tekst Konstytucji.

Ochotniczki Księdza Bosko obecnie żyją w 52 krajach na całym świecie. Na koniec roku 2011 było nas 1278, w tym 104 aspirantki. W Polsce Instytut istnieje od roku 1972. Region Polska – Litwa – Rosja – Ukraina liczy 49 Ochotniczek, w tym 38 w Polsce.