ŚWIADKOWIE ZMARTWYCHWASTAŁEGO
TESTIMONI DEL RISORTO IN CAMMINO VERSO IL 2000 – TR 2000

  • ruch kościelny

Założyciel: ks. Sabino Palumbieri SDB
Miejsce powstania: Rzym (Włochy)
Data założenia: 1984
Liczba członków: 650
Obszar pracy/charakterystyka:

  • żyją radością Zmartwychwstania
  • wzorują się na wspólnocie z Emaus
  • modlitwa Via Lucis, Lectio Divina
  • formacja, wolontariat
  • celem uświęcenie życia

Notatki:
Członkowie Ruchu to wspólnota wierzących pragnąca żyć w sposób pogłębiony radością Zmartwychwstania.
Chcą tworzyć wspólnotę jak Jezus z uczniami w Emaus: słuchająca słowa, łamiąca chleb, radująca się obecnością Pana.
Przechodzą czteroetapową formację. Starają się być coraz lepszymi w tym miejscu, gdzie ich Pan postawił: w rodzinie, pracy, społeczeństwie. Zabiegają o to, by inni ludzie również doświadczyli radości paschalnej.

Formacja:

  • rozważanie paschy Jezusa na podstawie Nowego Testamentu
  • przyswajanie aspektów duchowo-teologicznych Paschy
  • osobiste przeżywanie zbawczych wydarzeń paschalnych, tak by zasymilować je do życia codziennego
  • praktyka Lectio Divina