ZGROMADZENIE SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA
CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA RESURREZIONE

  • zgromadzenie zakonne na prawie diecezjalnym

Założyciel: ks. Jorge Puthenpura
Miejsce powstania: Gwatemala
Data założenia: 1977
Liczba członkiń: 50
Obszar pracy/charakterystyka: Brak informacji