ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

Założyciel: bł. ks. Bronisław Markiwicz, Sł. Boża s. Anna Kaworek
Miejsce powstania: Miejsce Piastowe (Polska)
Data założenia: 1956
Liczba członkiń: 300
Obszar pracy/charakterystyka:

  • praca wychowawcza
  • katechizacja
  • praca na misjach

Strona internetowa http://michalitki.pl

Notatki:
Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła, zwanych popularnie “siostrami michalitkami”, zostało założone pod koniec XIX wieku przez błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza i Służebnicę Bożą Matkę Annę Kaworek. W 1956 roku rodzące się Zgromadzenie otrzymało Dekret pochwalny od Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zatwierdzony przez Kongregację ds. Zakonników, zaliczający je w poczet zgromadzeń na prawie papieskim.

Siostry michalitki łączą postawę kontemplacyjnego uwielbienia z czynną miłością apostolską realizowaną w pracy wychowawczej, katechetycznej, charytatywnej i społecznej, w duszpasterstwie parafialnym i na misjach. Podstawą życia sióstr są dwie zasady: “Któż jak Bóg” i “Powściągliwość i praca”. Zgromadzenie, kierowane obecnie przez siostrę Natanaelę Bednarczyk, liczy około 300 sióstr pracujących w Polsce, na Białorusi, Ukrainie, Niemczech, Francji, Kamerunie i Włoszech.