Stowarzyszenie Mamy Małgorzaty jest ruchem o charakterze duchowo – modlitewnym zrzeszającym Rodziców salezjanów.

Cele Stowarzyszenia Mamy Małgorzaty są następujące:
– budowanie duchowej jedności między Rodzicami a Salezjanami, a przez to z całą Rodziną Salezjańską
– modlitwa zrzeszonych Rodziców za swoich synów oraz podtrzymywanie ich w powołaniu tak, by pozostali mu wierni aż do śmierci.

Wyrazem jedności członków Stowarzyszenia Mamy Małgorzaty między sobą i z Rodziną Salezjańską będzie możliwość spotkania się w ciągu roku w czasie Inspektorialnego Dnia Wspólnoty oraz spotkania w okręgach w następujących terminach: jedno w bliskości dnia wspomnienia Mamy Małgorzaty – 25 listopada (jest to również dzień, w którym Zgromadzenie Salezjańskie modli się za zmarłych Rodziców współbraci) oraz drugie, w bliskości uroczystości Maryi Wspomożenia Wiernych – 24 maja.

Wyrazem troski członków Stowarzyszenia Mamy Małgorzaty o wierną realizację powołania salezjańskiego synów będzie praktyka codziennego odmawiania modlitwy w tej intencji. Treść tej modlitwy nawiązuje do aktu oddania Niepokalanej Maryi Wspomożyciele, który jest częścią codziennych modlitw salezjanów. Podobieństwo sformułowań może stać się wyrazem wzajemnej miłości i jedności Rodziców oraz ich dzieci.

Członkowie Stowarzyszenia Mamy Małgorzaty uczestniczą w dobrach duchowych płynących z modlitwy salezjanów za swoich Rodziców, zarówno tych żyjących, jak i zmarłych (Regulaminy Ogólne Zgromadzenia Salezjańskiego - nr 46 i 76).