UCZNIOWIE
THE DISCIPLES

  • instytut świecki

Założyciel: ks. Joseph D’Souza sdb
Miejsce powstania: Indie
Data założenia: 1973
Liczba członków: 400
Obszar pracy/charakterystyka:

  • głoszenie Ewangelii
  • katechizacja
  • opieka nad chorymi
  • posługa na rzecz ubogich

Notatki:
Świecki Instytut Ks. Bosko jest męskim i żeńskim kościelnym stowarzyszeniem publicznym, które powstało w Indiach w 1973 roku z inicjatywy salezjanina – ks. Josepha D’Souzy. W 1983 roku do sióstr dołączyli bracia. 21 kwietnia 2000 roku diecezja Ambikapur uznała ich jako instytut świecki.

Uczniowie, czerpiąc inspirację z ewangelicznego fragmentu, w którym mowa jest o misji, jaką Jezus powierza 72 uczniom, oddają się głoszeniu Ewangelii, od nauki katechizmu do opieki nad chorymi i posługi na rzecz biednych. Dzisiaj jest ich 400, znajdują się w 44 diecezjach Indii i w 6 we Włoszech.