OCHOTNICY KSIĘDZA BOSKO
VOLONTARI CON DON BOSCO – Volontari CDB

  • stowarzyszenie powszechne kościelne męskie wiernych świeckich

Założyciel: ks. Egidio Viganò SDB
Miejsce powstania: Rzym (Włochy)
Data założenia: 1994
Liczba członków: 62
Obszar pracy/charakterystyka:

  • świeccy konsekrowani
  • uznają się za salezjanów
  • ślubami zobowiązują się do życia w posłuszeństwie, czystości i ubóstwie
  • żyją w swoich naturalnych rodzinach, pełniąc obowiązki zawodowe
  • żyją duchem salezjańskim
  • angażują się w dzieła wychowawcze salezjańskie
  • współpracują z innymi gałęziami Rodziny Salezjańskiej, szczególnie z VDB.