BYLI WYCHOWANKOWIE KSIĘDZA BOSKO I CÓREK MARYI WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
CONFEDERAZIONE MONDIALE DEGLI EXALLIEVI ED EXALLIEVE DI DON BOSCO E DI MARIA AUSILIATRICE

 • stowarzyszenie świeckich, katolicka organizacja o zasięgu światowym

Założyciel: bł. Filip Rinaldi
Miejsce powstania: Turyn (Włochy)
Data założenia: 1908
Liczba członków: 197 730 (ks. Bosko), 130 000 (FMA)
Obszar pracy/charakterystyka:

 • kultywowanie samowychowania i wychowania młodzieży w duchu ks. Bosko
 • podtrzymywanie przyjaźni między wychowankami
  wzajemna pomoc
 • wspieranie salezjańskich dzieł wychowawczych.

Notatki:

Byli wychowankowie salezjanów i salezjanek są skupieni w dwóch odrębnych organizacjach.

Cele stowarzyszenia:

 • zachowywanie i pomoc w pogłębianiu zasad wychowania katolickiego i obywatelskiego, nabytego w dziele salezjańskim
 • łączenie byłych wychowanków i wychowanek salezjańskich i zacieśnianie między nimi więzi przyjacielskich poprzez udzielanie sobie wzajemnej pomocy materialnej i moralnej
 • krzewienie ducha św. Jana Bosko w rodzinach i społeczeństwie, a przede wszystkim organizowanie form pomocy dla młodzieży biednej przez fundowanie dla niej stypendiów w szkołach salezjańskich i wyszukiwanie odpowiednich stanowisk pracy, zwłaszcza we własnych zakładach
 • moralne i materialne wspieranie dzieła św. Jana Bosko
 • organizacja wypoczynku wakacyjnego dla młodzieży i dzieci.