Projekty realizowane w ramach współpracy z różnymi instytucjami:

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu”

EFRR_Samorzad_kolor-PL-2