Zanim zamkniesz tę stronę zastanów się, skąd w ogóle się na niej wziąłeś?!

Skoro dotarłeś do tego miejsca, oznacza to, że zrobiła na Tobie wrażenie duchowość św. Jana Bosko. Może zauważyłeś ją chodząc do salezjańskiej szkoły, może spotkałeś pełnych radości i optymizmu salezjanów, może byłeś świadkiem akcji ewangelizacyjnej podczas wakacji, a może zachwycił Cię sam życiorys tego wielkiego Przyjaciela Młodzieży, a może, być może chodzi o coś jeszcze innego…

…może sprawa jest poważniejsza i w Twoim życiu wydarzyło się coś ważnego, może teraz się właśnie dzieje, być może spotkałeś Chrystusa i usłyszałeś, że do czegoś chce Cię zaprosić... Nie innych, tylko właśnie Ciebie!

Nie wiem tego, ale wiem, że jesteś tu i czytasz te słowa! To znaczy, że w najszerszym rozumieniu tego słowa jesteś w rodzinie salezjańskiej! Takie myśli są zbyt ważne, żeby trzymać je dla siebie. Możesz się nimi podzielić i dziś wiesz już, że masz z kim! Skontaktuj się z księdzem, który do niczego Cię nie zmusi, do niczego nie będzie przekonywał, ale po prostu wysłucha i będzie wsparciem…

Być powołanym to mieć świadomość, że jestem wezwany przez Boga do określonej formy życia i pełnienia misji, którą On mi wyznacza. Takie zaproszenie otrzymuje każdy człowiek. Wierzymy, że Bóg niektórych powołuje do tego, by byli dla młodzieży świadkami Jego miłości w stylu św. Jana Bosko jako salezjanie.

PLAKAT-powo-aniowy-2017

Powołanie salezjańskie

Salezjanie to zgromadzenie zakonne, którego charyzmatem jest ewangelizacja i wychowanie młodzieży. Dlatego cechą szczególną powołania salezjańskiego jest umiłowanie pracy z ludźmi młodymi i dla młodych. Aby lepiej rozeznać swoje powołanie i jednocześnie przyjrzeć się z bliska pracy salezjanów, warto wziąć udział w spotkaniach organizowanych przez nasze duszpasterstwa powołaniowe, takich jak FSM - Formacyjne Spotkanie Młodych lub rekolekcje powołaniowe.

Formy realizacji powołania salezjańskiego

Powołanie salezjańskie można realizować jako kapłan lub koadiutor, czyli brat zakonny.

Bez-tytu-u

Formacja salezjanina

Formacja zakonna w Zgromadzeniu Salezjańskim odbywa się w kilku etapach. Jest to czas studiowania, zdobywania kwalifikacji wychowawczych, ale również kształtowania własnego charakteru, poznawania Pana Boga i pogłębiania relacji z Nim.

Etapy formacji są następujące:

 • aspirantat (czas rozeznawania powołania we wspólnocie zakonnej. Nie jest to etap obowiązkowy);
 • prenowicjat (spotkania w ciągu roku w wyznaczonych miejscach i terminach, oraz 2 miesiące w okresie wakacji);
 • nowicjat (trwa rok, kończy się złożeniem ślubów zakonnych; ponadto kandydaci na kapłanów otrzymują sutanny, a koadiutorzy krzyże zakonne);
 • postnowicjat (2-3 lata – studia w seminarium w Lądzie nad Wartą z zakresu filozofii i pedagogiki);
 • asystencja (2 lata – praktyka wychowawcza i duszpasterska podejmowana w jednej ze wspólnot salezjańskich);
 • formacja specyficzna:
  =salezjanina kapłana (4 lata – studia teologiczne w seminarium w Krakowie, przygotowanie do profesji wieczystej i święceń prezbiteratu);
  =salezjanina koadiutora (studia i i przygotowanie do profesji wieczystej).

krzyze-salezjankie-sluby

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do prenowicjatu kierowane do księdza inspektora (przełożonego zakonu) pisane własnoręcznie;
 • życiorys;
 • świadectwo chrztu i bierzmowania (z aktualnymi datami);
 • odpis aktu urodzenia (z aktualną datą);
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • opinia lekarza o zdatności do podjęcia studiów oraz szkolna karta zdrowia (jeśli kandydat posiada);
 • opinię księdza proboszcza własnej parafii;
 • 3 fotografie.

Wzory pierwszych dwóch dokumentów można pobrać z tych linków:

W inspektorii wrocławskiej za wszystko, co związane z rozeznawaniem powołania, odpowiedzialny jest: ks. Tomasz Hawrylewicz sdb thawrylewicz@yahoo.pl

Jeśli nie mieszkasz na terenie inspektorii wrocławskiej (północno-południowa część Polski),
to możesz też skontaktować się z księżmi z innych inspektorii salezjańskich:

Podział Inspektorii Salezjańskich w Polsce i adresy Inspektoratów:

Inspektoria św. Jana Bosko we Wrocławiu
Plac Grunwaldzki 3
50-377 Wrocław
ks. Tomasz Hawrylewicz SDB
tel: 662 136 587

Inspektoria św. Wojciecha w Pile
ul. św. Jana Bosko 164-920 Piła
ks. Dominik Chmielewski SDB
e-mail: dominiksdb@poczta.onet.pl

Inspektoria św. Jacka w Krakowie
ul. Bałuckiego 8
30-318 Kraków
ks. Paweł Centnar SDB
tel: 609 743 643

Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie
ul. Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa
ks. Przemysław Kawecki sdb
e-mail: kawasdb@poczta.onet.pl

Modlitwa o powołania

Panie Jezu, który powołałeś św. Jana Bosko na ojca i nauczyciela młodzieży,
popatrz na wielkie rzesze młodych, znajdujących się na bezdrożu swojego życia
i nie pozwól, by błąkali się jak owce nie mające pasterza.
Proszę Cię, wspieraj kapłanów i osoby konsekrowane, a w sercach wielu młodych ludzi
rozpal Twój ogień i uczyń ich swoimi narzędziami w pracy dla dobra młodzieży.
Panie, przyjmij łaskawie zanoszoną do Ciebie modlitwę
i spraw, aby Kościół wiernie Tobie służąc
cieszył się obfitością powołań kapłańskich i zakonnych.

Zajrzyj na stronę:
http://zostansalezjaninem.pl/

plakat-powo-aniowy-2018-m-1