Wszelkie informacje na temat obowiązujących w inspektorii zasad ochrony małoletnich oraz powołanego Inspektora Ochrony Danych (IOD) dostępne są tutaj