Nowicjat jest początkiem salezjańskiej praktyki życia zakonnego jako naśladowania Chrystusa. Jest to czas, kiedy nowicjusze dokładniej rozpoznają Boże powołanie właściwe Zgromadzeniu Salezjańskiemu. Doświadczają sposobu salezjańskiego życia oraz formują swój umysł i serce. W tym okresie, z pomocą mistrza nowicjatu i wspólnoty:

  • uczą się przeżywać salezjańskie życie konsekrowane i apostolskie, pogłębiają motywację swojego wyboru, zdobywają mentalność wiary i identyfikują się z wartościami salezjańskimi;

  • weryfikują swoją zdatność do życia salezjańskiego w taki sposób, aby dać samemu sobie i wspólnocie możliwość osiągnięcia pewności moralnej pozytywnie potwierdzonej;

  • ukierunkowują nieustannie swoje życie na dar z samego siebie Bogu w służbie młodzieży, według ducha Księdza Bosko, i starają się o tę łaskę jedności, która łączy kontemplację z działaniem apostolskim;

  • przygotowują się do całkowitego ofiarowania się Bogu w sposób świadomy i wolny w pierwszej profesji, wchodząc na drogę formacji, która trwa całe życie.

Rok nowicjatu jest zatem czasem intensywnego rozpoznania powołania, realizowanego w klimacie wiary, szczerej otwartości i systematycznego towarzyszenia.

W inspektorii wrocławskiej salezjanów nowicjat odbywa się w Kopcu k/Częstochowy,
ul. Salezjańska 9,
42-125 Kamyk

Nowicjat rozpoczyna się każdego roku 5 września i trwa bez przerwy 12 miesięcy. Przed zakończeniem tego czasu formacji nowicjusz pisze prośbę o dopuszczenie do pierwszej profesji zakonnej. Po dopuszczeniu do złożenia profesji zakonnej nowicjusz składa I śluby 8 września.

W dniu złożenia I profesji zakonnej, jako znak złożenia ślubów, salezjanie klerycy otrzymują sutanny, a salezjanie koadiutorzy krzyże.

Strona nowicjatu: http://nowicjatkopiec.pl/