Poruszony przez Ducha Świętego, ksiądz Bosko zaproponował już pierwszym wychowankom Oratorium formę życia zakonnego, w której bracia zakonni i księża tworzą jedną wspólnotę służącą przede wszystkim młodym ludziom.

Salezjanin brat rozwija swoją konsekrację chrzcielną przez podejmowanie wraz z innymi przedstawicielami Rodziny Salezjańskiej różnych posług kościelnych i świeckich, głównie na rzecz zbawienia dzieci i młodzieży.

Współczesne pola takiej posługi obejmują zasadniczo wszelką działalność pozasakramentalną. Posługa sakramentalna jest bowiem zarezerwowana dla osób duchownych (księży, diakonów). Szkoły i placówki wychowawcze, drukarnie i wydawnictwa, zarządzanie dobrami materialnymi, środki komunikacji społecznej (radio, telewizja, Internet), posługa organisty kościelnego - to niektóre z możliwych form codziennej pracy brata salezjanina.

W czasie formacji zakonnej bracia rozwijają nie tylko swoje rozumienie prawd wiary i duchowości katolickiej, lecz również talenty "świeckie": edukacyjne, administracyjne, medialne, prawnicze, muzyczne.

Bracia Salezjanie nie noszą habitów czy sutann.