1. Podanie o przyjęcie do nowicjatu.
  2. Życiorys.
  3. Odpis aktu urodzenia.
  4. Metryka chrztu i bierzmowania.
  5. Świadectwo maturalne.
  6. Zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia studiów wyższych + karta zdrowia.
  7. Trzy fotografie (legitymacyjne)
  8. Kserokopia dowodu osobistego (stary dowód – strony z fotografią i miejscem zameldowania).
  9. Opinia ks. Proboszcza i ks. Katechety.
  10. Opinia ks. Dyrektora lub Proboszcza (gdy kandydat pochodzi z parafii salezjańskiej).