Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko - Wrocław

ks. Piotr Lorek sdb

Wrocław 10 posts

Salezjanin, wikariusz Inspektora Inspektorii Wrocławskiej. Odpowiada za formację, dyscyplinę zakonną i Rodzinę Salezjańską (delegat Byłych Wychowanków Salezjańskich, asystent Ochotniczek ks. Bosko).

Coroczne spotkanie przedstawicieli wspólnot Rodziny Salezjańskiej odbyło się tym razem na Łosiówce w Krakowie w dniach 6-7 kwietnia. Wzięli w nim udział Salezjanie, Siostry Salezjanki, Siostry Michalitki, Salezjanie Współpracownicy, Byli Wychowankowie Salezjańscy i Ochotniczki Księdza Bosko. [ … ]