Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko - Wrocław

ks. Piotr Lorek sdb

Wrocław 6 posts

Salezjanin, wikariusz Inspektora Inspektorii Wrocławskiej. Odpowiada za formację, dyscyplinę zakonną i Rodzinę Salezjańską (delegat Byłych Wychowanków Salezjańskich, asystent Ochotniczek ks. Bosko).