Nowy adres strony https://wroclaw.salezjanie.pl

ks. Piotr Lorek sdb

Wrocław No posts

Salezjanin, wikariusz Inspektora Inspektorii Wrocławskiej. Odpowiada za formację, dyscyplinę zakonną i Rodzinę Salezjańską (delegat Byłych Wychowanków Salezjańskich, asystent Ochotniczek ks. Bosko).