O tym, jak głęboka i trudna jest duchowość salezjańska przekonali się kolejny raz młodzi salezjanie. To jej były poświęcone konferencje i rozmowy w czasie zjazdu asystentów, który się odbył w Wiśle w dniach 15-17 marca. [ … ]