W związku z sytuacją z dnia 19 października 2020 r. jaka miała miejsce w domu zakonnym przy ul. Wronieckiej w Poznaniu, Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że:

• ks. Michał Woźnicki nie jest salezjaninem - z zachowaniem wszelkich przepisów Prawa Kanonicznego został wydalony ze Zgromadzenia Salezjańskiego w sierpniu 2018 r. Oznacza to, że bezprawnie zamieszkuje na terenie domu zakonnego przy ul. Wronieckiej w Poznaniu i wbrew naszej woli wprowadza poza klauzurę zakonną obce osoby, przez co w obecnej sytuacji pandemicznej naraża na niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem wszystkich mających prawo tam przebywać,
• ks. Michał Woźnicki podlega karze suspensy, czyli nie wolno mu sprawować Sakramentów Świętych,
• Zgromadzenie Salezjańskie nie ma nic wspólnego z działaniami ks. Michała Woźnickiego oraz z osobami, które wokół siebie gromadzi,
• jest nam przykro z powodu nieprzestrzegania przez ks. Michała Woźnickiego zasad epidemicznych, które poskutkowało koniecznością interwencji policji, ale ks. Woźnicki w żaden sposób nam nie podlega, a jakiekolwiek jego twierdzenia że jest inaczej nie są zgodne z prawdą,
• w trosce o nasze bezpieczeństwo będziemy podejmowali działania, które zagwarantują na terenie domu zakonnego przy ul. Wronieckiej w Poznaniu przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad funkcjonowania społecznego w tzw. strefach żółtych i czerwonych.ks. Jerzy Babiak SDB
rzecznik prasowyOświadczenie w formacie pdf


Wcześniejsze oświadczenia dotyczące ks. Michała Woźnickiego:

  1. z grudnia 2017 r.
    http://salezjanie.pl/sites/default/files/media/pliki/2017/Oswiadczenie_ks_Woznicki.pdf
  2. z dnia 13 września 2018 r. http://salezjanie.pl/sites/default/files/media/pliki/2018/Informacja_dot_ks_Michala_Woznickiego.pdf
  3. z dnia 26 września 2019 r. http://salezjanie.pl/sites/default/files/media/pliki/2019/oswiadczenie Michał Woźnicki 26.09.2019-1.pdf