W dniu 11.01.2020r. w Chocianowie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Prowincjalnej Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników prowincji wrocławskiej.

zdje-cie1-kopia

Głównym celem obrad było ustalenie programów spotkań w regionach. W uzgodnieniu z Centrami Lokalnymi, obecnymi na Studium Formacyjnym w Pieszycach w czerwcu ubiegłego roku, na 2020 rok zaplanowano cztery takie spotkania: 07.02.2020 r. w Tarnowskich Górach, 15.02.2020 r. w Ostrowie Wielkopolskim, 07.03.2020 r. w Lubinie oraz 14.03.2020 r. we Wrocławiu.
Rada prowincjalna, świadoma odległości, które muszą pokonywać członkowie Stowarzyszenia, aby wziąć udział w organizowanych wydarzeniach, postanowiła wyjść naprzeciw i zorganizować spotkania w miejscach najbliższych danym wspólnotom. Dzięki temu będzie można porozmawiać w mniejszych gronach osób, podzielić się dobrymi praktykami oraz próbować znaleźć rozwiązania problemów napotykanych przez SSWiSW.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników do udziału w organizowanych spotkaniach!