22 listopada w Szkole Podstawowej nr 38 w Poznaniu odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Idźcie i głoście”. Uczniowie z poznańskich szkół: SP nr 23, 29, 38, 68, 69 recytowali fragmenty Pisma Świętego oraz wiersze o tematyce religijnej.

Organizatorem konkursu, jak każdego roku, była Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu i parafia p.w. św. Jana Bosko na poznańskich Winogradach.

20191122_162717

Poziom konkursu był niezwykle wysoki, dlatego komisja konkursowa miała twardy orzech do zgryzienia. W składzie jury obok p. dyrektor Lucyny Podolak oraz p. dyrektor Ewy Baszkiewicz, znalazł się – co było ogromną radością organizatorów – ks. Waldemar Kapusta, proboszcz parafii Salezjanów na Winogradach. W trakcie obrad jury uczestnicy skorzystali ze słodkiego poczęstunku oraz w rodzinnej atmosferze wymieniali doświadczenia ze swoich szkolnych środowisk. Była to zatem doskonała integracja uczniów z różnych szkół.

20191122_162512

Po obradach komisji konkursowej, wyłoniono zwycięzców:
• I miejsce - Kulpa Julia – SP nr 23 w Poznaniu
• II miejsce - Molska Anastazja – SP nr 38 w Poznaniu
• III miejsce - Mankiewicz Urszula – SP nr 38 w Poznaniu oraz Plamowska Katarzyna – SP nr 69 w Poznaniu

Wyróżnienia:
• Bajorek Dominika – SP nr 68 w Poznaniu
• Danisz Julia – SP nr 38 w Poznaniu
• Janas Jakub – SP nr 68 w Poznaniu
• Wróblewska Patrycja – SP nr 69 w w Poznaniu