Już po raz trzeci w naszej Inspektorii odbyły się (11-16 listopada 2019 roku) rekolekcje ewangelizacyjne, w których brało udział 10 salezjanów. Poprowadził je ks. Marek Mekwiński, którego wspierali członkowie Wspólnoty Agalliasis z Wrocławia. Ks. Marek jest jej opiekunem od 25 lat.

1

Rekolekcje były wyjątkowe. Ks. Marek wprowadził nas w słuchanie Boga nie tylko przez nauczanie, ale także przez dzielenie się świadectwem swej relacji z Chrystusem. Wyjątkowe były długie modlitwy uwielbienia oraz świadectwa osób, które specjalnie przyjeżdżały do Częstochowy z Wrocławia, by z nami się pomodlić i podzielić się swą żywą więzią z Bogiem.

2

Poruszył nas także styl życia ks. Marka, który z nami cały czas przebywał, był do naszej dyspozycji i długie godziny, także w nocy, spędzał na modlitwie. To, co do nas mówił pochodziło z jego słuchania Boga, otwartości na natchnienia Ducha Świętego. Rekolekcje były bardzo mocnym doświadczeniem wspólnoty salezjanów na modlitwie, wzajemnej modlitwy za siebie i dzieleniem się tym, co Bóg czyni w naszym życiu i do czego nas wzywa.