W sobotę 9 listopada 2019 r. w Inspektoracie Salezjanów we Wrocławiu odbył się Kongres Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic (SSWiSW) prowincji wrocławskiej.

IMG_1171

W spotkaniu wzięli udział m.in. członkowie rady prowincjalnej i członkowie rad lokalnych oraz gość specjalny – Stanislav Veselsky – członek Rady Światowej SSWiSW oraz radca Regionu Europy Centrum-Wschód.

IMG_1165

Kongres rozpoczął się modlitwą do Ducha świętego, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Bosko. Po przedstawieniu i przywitaniu uczestników przez koordynatorkę prowincji, głos zabrał ksiądz Inspektor Jarosław Pizoń SDB, a następnie Delegatka prowincjalna s. Małgorzata Ogrodnik CMW odczytała słowo skierowane do członków SSWiSW przez siostrę Inspektorkę Annę Świątek CMW. Każdy z zebranych miał możliwość przedstawienia się i powiedzenia kilku zdań o sobie.

IMG_1166

Kolejnym punktem programu była prezentacja przygotowana przez członka Rady Światowej, w której przedstawione zostały: Rada Światowa i regiony, w których posługują Salezjanie Współpracownicy. Stanislav Veselsky przekazał zgromadzonym przesłanie od księdza Generała z tegorocznego spotkania Rady Światowej zachęcające m.in. do wzrastania w tożsamości salezjańskiej i charyzmatycznej. W swojej prezentacji Stanislav nawiązał do punktów będących efektem prac Kongresu Regionu w 2017 r. w Veržej w Słowenii, tj.:

  • świadectwa życia Salezjanów Współpracowników w wymiarze osobistym i wspólnotowym w centrach lokalnych;
  • modlitwy o nowe powołania i o wierność dla tych, którzy odpowiedzieli na wezwanie Pana;
  • uwidocznienia życia wspólnotowego i świadczenia o wartościach w konkretnym apostolstwie;
  • dbałości o jakość relacji zarówno między samymi Współpracownikami, jak i w Rodzinie Salezjańskiej.
    Podkreślił również wagę obecności delegatów i delegatek Centrów lokalnych i rad prowincjalnych w życiu Stowarzyszenia jako duchowych przewodników i charyzmatycznych towarzyszy apostolskiej posługi wobec młodzieży i Kościoła. Na zakończenie swojego wystąpienia w imieniu Rady Światowej, Radca Regionu zaprosił do zapoznania się w Centrach lokalnych z Komentarzem do Programu Życia Apostolskiego oraz Wytycznymi i wskazówkami dotyczącymi formacji Salezjanów Współpracowników. Prelegent poprosił także wszystkich członków rad prowincjalnych i rad lokalnych o przestudiowanie Karty tożsamości charyzmatycznej Rodziny Salezjańskiej i zachęcenie wszystkich Salezjanów Współpracowników do jej przeczytania i wprowadzenia w życie. Godnym uwagi był fakt, że Stanislav Veselsky, posłużył się w swoim wystąpieniu tekstem przetłumaczonym na język polski, choć z pochodzenia jest Słowakiem. Gratulujemy!

IMG_1169

Punktem centralnym Kongresu była Msza św. pod przewodnictwem ks. Inspektora. Po obiedzie odbyła się praca w grupach. Głównym zadaniem było podzielenie się dobrymi praktykami w zakresie: komunikacji, współodpowiedzialności, apostolatu, współpracy w Rodzinie Salezjańskiej, przygotowywania spotkań formacyjnych oraz poszukiwanie rozwiązań w obszarach, w których pojawiają się problemy.

IMG_1170

Ostatnim punktem programu było podziękowanie za udział w Kongresie i pożegnanie Radcy Regionu. Kongres zakończył się udzieleniem błogosławieństwa przez Delegata prowincjalnego SSWiSW – ks. Piotra Lorka SDB.

IMG_1172

Celem Kongresu było znalezienie odpowiedzi na pytanie: jak animować i zarządzać Stowarzyszeniem, aby mogło się ono rozwijać i szerzyć charyzmat księdza Bosko? Po owocach ich poznacie….