"Życie twych wiernych o Panie zmienia się, ale się nie kończy..." (Prefacja o zmarłych)

IMG_2087

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz następujące po niej wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych wprowadza nas w klimat zadumy i refleksji nad życiem, śmiercią i perspektywą życia wiecznego, którą roztacza przed nami wiara.

IMG_2100

Tradycją lat ubiegłych, przy grobowcu salezjanów na starym lubińskim cmentarzu komunalnym zgromadzili się młodzi, rodziny i salezjanie, aby wspólnie zatrzymać się na chwilę rozważania, wspólnego śpiewu i modlitwy.

IMG_2123

Dziękowaliśmy za życie, przykład i orędownictwo świętych – tych wszystkich, którzy cieszą się już niebem. Prosiliśmy o łaskę dla dusz czyśćcowych, które jeszcze oczyszczają się ze swoich win. Pamiętaliśmy też o nas, którzy jesteśmy w nieustannej drodze, prosząc o laskę świętego życia.

IMG_2134

Całość spotkania zamknęła modlitwa z prośbą o łaskę dobrej śmierci, Apel Jasnogórski oraz salezjańskie słówko wieczorne.

IMG_2140