Ostatni tydzień września był wymagający. Zaczęliśmy go rekolekcjami, podczas których staraliśmy się przebywać w milczeniu przez większą część dnia.

Rekolekcje trwały od poniedziałku (23.09) do piątkowego poranka (27.09) i prowadzone były przez ks. Bartłomieja Polańskiego SDB, duszpasterza inspektorialnego młodzieży w prowincji wrocławskiej. Cisza to wielka moc, dzięki której można poznać siebie samego. Dzięki niej każdy z nas zakończył rekolekcje umocniony duchowo.

W ostatni weekend września został przeprowadzony kurs wychowawcy kolonijnego. Uczyliśmy się o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży na wyjazdach oraz poznaliśmy kilka gier, w które będziemy mogli zagrać z młodymi. Całość została zakończona egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę.

W poniedziałek (30.09) odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego w naszym nowicjacie. Rozpoczęliśmy konferencją Księdza Magistra, a następnie wykładem z wprowadzenia do podstawowych prawd wiary. Ponadto mamy jako przedmioty wykładowe między innymi: wprowadzenie w teologię moralną, wprowadzenie w teologię życia zakonnego, język łaciński i angielski oraz kilka innych przedmiotów.

W sobotę (05.10) w Twardogórze odbył się Dzień Wspólnoty Inspektorialnej. Mieliśmy okazję spotkać się z Księdzem Inspektorem Jarosławem Pizoniem SDB oraz innymi salezjanami. Na początku było gorące przywitanie i pozdrowienie gości przybyłych do Sanktuarium Maryjnego pw. Maryi Wspomożycielki Wiernych. Jako wspólnota nowicjacka przygotowaliśmy niedługie przedstawienie, którego tematem była świętość. Po występie odbyła się Msza Święta, której przewodniczył Ksiądz Inspektor. Ponieważ w tym roku inspektoria wrocławska obchodziła czterdziestolecie istnienia, po Eucharystii została przedstawiona jej historia. Na zakończenie zjazdu odbył się uroczysty obiad.

Dziewiętnastego października współnowicjusze pochodzący z inspektorii warszawskiej wyruszyli w podróż do Łodzi, by tam świętować obchody 100-lecia istnienia inspektorii warszawskiej. Obchody zostały rozpoczęte przywitaniem przybyłych grup i osób prywatnych przez Księdza Generała Ángela Fernándeza Artime SDB, który podczas Eucharystii wygłosił kazanie w języku włoskim z tłumaczeniem na język polski. Następnie po chwili na rozmowy odbyła się Msza Święta, którą celebrował Ksiądz Tadeusz Rozmus SDB. Na zakończenie świętowania zaplanowano obiad z pokazem filmu przedstawiającego salezjańskie dzieło. Przy tak wielkim jubileuszu nie mogło zabraknąć również tortu, którego krojenie zainicjował oczywiście Ksiądz Generał. Miłym zaskoczeniem dla Księdza Generała było spotkanie polskich nowicjuszy, gdyż zdążyliśmy go poznać będąc we Włoszech na zjeździe prenowicjatów.

IMG_3175