W sobotę 21 września br. odbył się coroczny już Festyn Rodzinny dla nauczycieli, uczniów i ich rodzin z Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Lubinie. Tematem tegorocznego Festynu było hasło: „Zdrowe życie”.

IMG_5776

Pierwsza część Festynu była na hali sportowej przy kościele św. Jana Bosko. Zgromadzili się uczniowie z klas I-III i ich rodzice. Odbyły się konkurencje sportowe, gry i zabawy. Każda klasa prezentowała swoją pracę wykonaną na lekcji, czyli ozdobiony i wymalowany karton, z którego powoli powstawała piramida zdrowego życia.

IMG_5842

Na Eucharystii sprawowanej w intencji rodziców i całej społeczności Szkoły zgromadzili się nauczyciele, uczniowie z klas I-VIII i ich rodziny, razem ok. 300 osób. Podczas Eucharystii, którą sprawował ks. Marcin Kozyra, dyrektor szkoły, modlono się za rodziców i nauczycieli, dziękując im za trud wychowania. Główną myślą homilii było imię Mateusz, co znaczy „Dar Boga”. Każde dziecko, każdy rodzic to dar Boga, na którego mamy patrzeć z miłością, jak Jezus na Mateusza.

IMG_5853

Po Mszy św. odbyła się trzecia część Festynu dla uczniów klas IV-VIII, także w hali sportowej. Oprócz konkurencji sportowych, w których brali także udział rodzice, i prezentacji pracy każdej klasy w postaci wymalowanych kartonów, wspólnie tańczyliśmy kilka tańców. Oczywiście nie zabrakło ulubionego tańca belgijskiego.

IMG_5882

Festyn był wspaniałym czasem integracji społeczności szkolnej w atmosferze radości, serdecznych rozmów i modlitwy. Następny Festyn już za rok.