Assemblea to doroczne spotkanie salezjanów, podczas którego dzielimy się świadectwem powołania, rozwoju naszej inspektorii oraz świętujemy imieniny Księdza Inspektora Jarosława Pizonia sdb. Tak też było i tym razem.

IMG_1545-kopia

IMG_1548-kopia

W sobotę 27. kwietnia reprezentanci wspólnot salezjańskich Inspektorii Wrocławskiej przyjechali do Wrocławia, by spędzić wspólnie czas. Zgromadziliśmy się na auli, gdzie Ksiądz Inspektor Jarosław Pizoń sdb powitał przybyłych współbraci. Ksiądz Roman Mazur sdb podzielił się z nami słowem w temacie: „Świętość salezjańska na co dzień”. Nawiązywał on do wierności na drodze powołania oraz trwania w jedności z Jezusem poprzez sakramenty i modlitwę. Po konferencji mieliśmy czas na dzielenie się tematem świętości podczas panelu dyskusyjnego. Współbracia przypominali wtedy postawy salezjanów, których spotkali na swojej drodze, a którzy poprzez świadectwo życia i dokonane wybory byli przykładami wierności charyzmatowi salezjańskiemu.

IMG_1560-kopia

IMG_1590-kopia

Pierwszą część spotkania zwieńczył quiz „Z życia Inspektorii” z nagrodami, który poprowadził ks. Bartłomiej Polański sdb. Pytania quizu okazały się dosyć trudne, ale salezjanie podjęli wyzwanie i odpowiedzieli na wszystkie :) Następnie mieliśmy czas na budowanie wspólnoty podczas rozmów przy kawie.

IMG_1619-kopia

IMG_1639-kopia

W drugiej części spotkania współbracia opowiadali o przemianach, remontach i pracy salezjańskiej w poszczególnych parafiach, szkołach i domach salezjańskich (Częstochowa, Marianówka, Sosnowiec, Leszno, Lubin, Dąbrowa Górnicza). Również ksiądz Inspektor oraz ks. Ekonom Leszek Król sdb podzielili się sprawami bieżącymi we wspólnocie naszej inspektorii.

IMG_1663-kopia

Kolejnym momentem budowania wspólnoty między nami była wspólna Eucharystia, której przewodniczył ks. Inspektor Jarosław Pizoń sdb. Ks. Leszek Król sdb wygłosił Słowo Boże dotyczące codziennego wzrastania w świętości poprzez walkę ze słabościami oraz otwartość na działanie Pana Boga. Całe spotkanie zakończyło się przy stole wspólnym obiadem imieninowym przełożonego naszej Inspektorii.

IMG_1698-kopia