O tym, jak głęboka i trudna jest duchowość salezjańska przekonali się kolejny raz młodzi salezjanie. To jej były poświęcone konferencje i rozmowy w czasie zjazdu asystentów, który się odbył w Wiśle w dniach 15-17 marca.

Głównym przedmiotem refleksji były artykuły Konstytucji salezjańskich (art. 85-95). Rozdział ten nosi tytuł "W dialogu z Bogiem". Wielokrotnie można usłyszeć, że salezjanie to Ci od piłki, gitary i zabawy. To nieprawda. Salezjanie to Ci od zdobywania dusz dla Boga. "Daj mi dusze, resztę zabierz" - powtarzał ks. Bosko. W czasie konferencji przypomnieliśmy sobie elementy naszej duchowości: modlitwa osobista i wspólnotowa, rozmyślanie, Eucharystia, częsta spowiedź, dni skupienia, pamięć o zmarłych współbraciach, Słowo Boże, nabożeństwo do Maryi i na koniec – modlitwa złączona z życiem. Potrzebujemy żyć duchowością salezjańską, która wymaga zakotwiczenia w Bogu, aby wyjść do młodzieży i poprowadzić ją do Boga. Oczywiście oprócz części formacyjnej i modlitewnej nie zabrakło rekreacji oraz braterskich rozmów.

Spotkani-asyst-Wis-a

Po raz pierwszy zjazd asystentów odbył się dla dwóch inspektorii: wrocławskiej i krakowskiej, a prowadzili go księża wikariusze: ks. Piotr Lorek sdb i ks. Marcin Kaznowski sdb. Dziękujemy prowadzącym oraz salezjanom z Wisły za poświęcony czas i gościnność.