W dniach 7-9 marca br., w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach tzw. kwinkwenium, czyli cyklu szkoleń duszpasterskich dla salezjanów do 5 roku od przyjęcia święceń prezbiteratu.

Marcowe spotkanie, zatytułowane Wyzwania dla duszpasterstwa narzeczonych i małżeństw, okazało się świetną okazją do zapoznania się z modelem współczesnej rodziny z uwzględnieniem jej trudności i kryzysów prowadzących często do zerwania rodzinnych więzi.

IMG_20190308_092240

Czy można przeciwdziałać zagrożeniom jedności rodziny w aktualnej sytuacji społecznej? Na to pytanie starali się odpowiedzieć zaproszeni prelegenci, a byli wśród nich: Państwo Beata i Marcin Mądrzy, którzy, dzieląc się pierwszego dnia swoim doświadczeniem rodziny, mówili o genezie kryzysów małżeńskich oraz o konieczności świadomego rodzicielstwa. Temu blokowi tematycznemu towarzyszyła także praca w grupach, której wnioski prezentowane były na forum spotkania. Drugiego dnia ks. dr Paweł Gałuszka - dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin archidiecezji krakowskiej – przedstawił sposoby towarzyszenia małżonkom w obliczu trudnych sytuacji.

IMG_20190309_092850

Zagadnienie rodziny jako pierwszego Kościoła, pierwszej szkoły, przestrzeni wzrostu osoby pozostaje nadal przedmiotem refleksji, szczególnie duszpasterzy, którzy towarzyszą rodzinom każdego dnia.