W domu macierzystym na Valdocco w dniach 10-13 stycznia odbyły się XXXVII Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej. Przedstawiciele 31 różnych wspólnot, które łączy św. Jan Bosko, jak co roku spotkali się, by wzmacniać i pogłębiać duchowość salezjańską.

Podczas tych dni wypełnionych modlitwą, refleksją, śpiewem, teatrem i spotkaniami w różnych grupach, ks. Generał oficjalnie przedstawił Wiązankę na 2019 r. pod hasłem „Świętość także dla ciebie”. Z tą świętością mogliśmy obcować wraz z tymi, którzy w tym miejscu żyli, wychowali się, pracowali a dziś wyniesieni są do godności ołtarzy jak św. J. Bosko, św. M. D. Mazzarello czy św. D. Savio. Polską grupę reprezentowali salezjanie: ks. Wojciech Kułak i ks. Piotr Lorek, Córki Maryi Wspomożycielki: s. Magdalena Hoppe i s. Małgorzata Pilarska oraz Salezjanie Współpracownicy: Radosław Kowalczyk z Łodzi, Kamila Schaub i Marcin Vogel z Zabrza.

Zachęceni tematem, charyzmatycznością miejsca oraz spotkanymi ludźmi wróciliśmy do codzienności, by w zwyczajnych warunkach dążyć do świętości. Wierzymy, że pomocą łaski Bożej każdy z nas może skorzystać z zaproszenia Jezusa, by za Nim kroczyć drogą świętości.

Dni-duchowos-ci