W dniach 28-29 grudnia w Twardogórze odbyła się Kapituła Młodych Inspektorii Wrocławskiej. Uczestniczyło w niej 27 reprezentantów młodzieży z placówek salezjańskich.

W atmosferze radości z narodzenia Dzieciątka Jezus spotkaliśmy się u Mamy - Wspomożycielki Wiernych, aby obradować, rozmawiać, modlić się i bawić.

IMG_0818

Głównym zadaniem Kapituły Młodych było wymienienie się doświadczeniami z naszych wspólnot, dyskusja na temat oczekiwań wobec salezjanów i roli młodzieży w rodzinie salezjańskiej. Poważne tematy wymagają zaangażowania i skupienia. Oczywiście podczas obrad czy prac w komisjach tego nie zabrakło. Gorące dyskusje i wymiany zdań towarzyszyły nam od początku do końca kapituły. Spowodowane to było różnymi wizjami i doświadczeniami ze wspólnot. Atmosfera kulturalnej dyskusji i różne wizje czy pomysły świadczyły o dużym zaangażowaniu uczestników Kapituły i kulturze rozmowy, co jest szczególnie cenne w dzisiejszym społeczeństwie.

IMG_0873

Bliska obecność Maryi Wspomożycielki Wiernych na pewno pomagała i motywowała nas do pracy. Nie zapomnieliśmy jednak o najważniejszym aspekcie naszej duchowości salezjańskiej, jakim jest modlitwa. Kapitułę uroczyście rozpoczęliśmy Mszą Świętą, którą odprawił ksiądz inspektor Jarosław Pizoń SDB. Wygłosił on do nas również kazanie, w którym wskazał na prawdziwy sens Bożego Narodzenia, o którym często zapominamy. Ksiądz inspektor rozpoczął również część roboczą kapituły krótką konferencją, a ksiądz wikariusz Piotr Lorek SDB wyjaśnił nam czym jest Kapituła Inspektorialna i Generalna Salezjanów. Dziękujemy Księdzu Inspektorowi i Księdzu Wikariuszowi za obecność wśród nas, mimo wielu obowiązków. Pierwszy dzień zakończyliśmy modlitwami i wspólnym odśpiewaniem apelu jasnogórskiego. Kapitułę, tak jak rozpoczęliśmy, tak i zakończyliśmy Eucharystią. Sprawował ją dla nas ksiądz Mariusz Pupka SDB. Słowo skierował do nas ksiądz Mariusz Jawny SDB, odpowiedzialny za media w naszej inspektorii. Podczas Kapituły Młodych na pewno nie zabrakło duchowości, a bliskość naszej Mamy z Twardogóry była dla nas pięknym doświadczeniem.

IMG_0821

Kapituła to jednak nie tylko praca i modlitwa. Jak na młodzież salezjańską przystało nie zabrakło integracji, zabawy i wspólnego spędzania wolnego czasu. Przerwy „kawowe” między obradami spędzaliśmy głównie w kawiarence. W momentach zmęczenia nawet wspólny odpoczynek na kanapach integruje. Wieczorem, po skończonych obradach, uczestniczyliśmy w pogodnym wieczorze przygotowanym przez kleryka Krystiania Sukiennika SDB. Poznaliśmy dzięki niemu 7 cudów inspektorii wrocławskiej, wykonaliśmy wiele ciekawych konkurencji i byliśmy świadkami (albo uczestnikami) wiekopomnego wydarzenia, czyli rywalizacji starego i nowego IRMu.

IMG_0863

Mówiąc o IRMie - Kapituła Młodych była również okazją do pożegnania członków ustępującego IRMu. Podziękowaliśmy im za lata pracy, włożony wysiłek, czas i zaangażowanie dla dobra młodzieży naszej inspektorii. Jeszcze raz dziękujemy!
Jak to mówi klasyk: coś się kończy, coś zaczyna. Na Kapitule oficjalnie działalność rozpoczęła nowa Inspektorialna Rada Młodych. Przedstawiciele Wrocławia, Poznania, Lubina, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Twardogóry i Środy Śląskiej od teraz będą (a raczej będziemy) działać i pracować dla dobra młodzieży salezjańskiej i nie tylko. Mamy nadzieję, że zrobimy jak najwięcej dobra.

IMG_0864

“Kapitułę Młodych 2018 uważam za zamkniętą”. Takim zdaniem Agata Oswald, przewodnicząca Kapituły, zakończyła oficjalnie obrady. Miejmy nadzieję, że wypracowane przez nas zdanie młodzieży dotrze do salezjanów. Okazją do tego będzie Kapituła Inspektorialna, która już w lutym. My, czyli młodzież, będziemy tam obecni w osobie naszych reprezentantów. Prosimy o modlitwę właśnie za nich jak i za cały nowy i stary IRM. Liczymy na was!

Relacja wideo z Kapituły:

IMG_0832