W dniach 21-22 listopada bieżącego roku w Oświęcimiu odbyło się spotkanie odpowiedzialnych za Byłych Wychowanków Salezjańskich.

Obecni byli przedstawiciele następujących inspektorii: Warszawska FMA, Warszawska SDB, Krakowska SDB oraz Wrocławska SDB, reprezentowana przez ks. Piotra Lorka, Michała Grabowskiego z Tarnowskich Gór, Katarzynę Rogalę-Stępniak i Sylwię Staszak z Poznania. Podczas spotkania nie zabrakło czasu na rozmowę z Bogiem, jak również między samymi delegatami. W programie znalazło się między innymi: zwiedzanie polskiego Casa Madre, koncert zespołu Pochwalony oraz obrady, podczas których zostały podjęte tematy animacji BWS na terenie Polski i zewnętrzne znaki przynależności do tej gałęzi Rodziny Salezjańskiej.

IMG_20181121_140219-kopia