Delegaci inspektorialni ds. formacji wzięli udział w dorocznym spotkaniu, które odbyło się w naszym seminarium w Krakowie.

Dwudziestu salezjanów z 13 krajów naszego regionu pod kierownictwem radcy generalnego Ivo Coelho i jego współpracownika Francisco Montero w dniach 3-7 listopada snuło refleksje na temat formacji w naszym Zgromadzeniu. Zostały podjęte następujące tematy: sytuacja formacyjna w poszczególnych inspektoriach, analiza wyników ankiety dotyczącej towarzyszenia duchowego, zapoznanie się z pracami dykasterium ds. formacji.

Polskę reprezentowali wikariusze inspektorów oraz delegat regionalny ds. formacji – ks. Zenon Klawikowski. Odpowiedzialni za tak istotny element salezjańskiego życia mieli okazję zobaczyć dom formacyjny w Polsce oraz spotkać się ze współbraćmi żyjącymi w seminarium na Łosiówce. Przedstawiciele z Rzymu złożyli również wizytę w domu nowicjackim w Kopcu. W przyszłym roku spotkanie delegatów ds. formacji odbędzie się we Lwowie.

foto-Krako-w