W dniach od 25 do 28 października 2018 w Rzymie odbył się V Światowy Kongres Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. Kongres odbywał się pod hasłem “Być współodpowiedzialnymi, aby odpowiedzieć na nowe wyzwania świata”.

W tym wielkim wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele czterech prowincji polskich: pilskiej: koordynatorka prowincji Nina Ostry oraz administratorka prowincjalna Anna Maligłówka wraz z Delegatem ks. Marcinem Nowickim SDB, krakowskiej: członek rady prowincjalnej Barbara Bojdzińska wraz z Delegatem ks. Marcinem Kaznowskim SDB, warszawskiej: koordynatorka prowincji Elżbieta Gawłowska oraz przedstawiciel SSWiSW i jednocześnie tłumacz grupy polskiej - Radosław Kowalczyk wraz z siostrą Delegatką Teresą Nowak FMA, a także wrocławskiej: koordynatorka prowincji Marta Budzeń oraz radca ds.formacji Jarosław Bukowski wraz z ks. Delegatem Piotrem Lorkiem SDB.

Zrzut-ekranu-2018-10-31-o-15.48.14

Głównym celem Kongresu było wypracowanie kierunków działania dla Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników na najbliższe 6 lat oraz wybór nowego Koordynatora Światowego, którym został Antonio Boccia. Podczas Kongresu przedstawiono problemy poszczególnych regionów świata, w których działają Salezjanie Współpracownicy. Zastanawiano się nad wyzwaniami stojącymi przed Stowarzyszeniem i poszukiwano dróg dotarcia do młodych ludzi, by pomóc im w pokonywaniu przeciwności dzisiejszego świata. Przedstawiono nową stronę internetową Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników na szczeblu światowym: www.asscc-mondiale.org, na której można znaleźć wszystkie aktualne informacje, materiały z Kongresu, zdjęcia i filmy. Kolejny Kongres odbędzie się za 6 lat.