Pierwszy października to ważna data dla studentów. I to nie tylko tych świeckich, ale również dla tej specyficznej podgrupy, jaką są alumni Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego.

W tym roku wśród wielu znamienitych gości: inspektorów, wikariuszy, wykładowców i Salezjanów Współpracowników, znalazł się gość wyjątkowy. Był to bp Enrico dal Covolo, salezjanin, rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Przewodniczył on uroczystej Eucharystii oraz wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Teologia: wyzwanie dla innych nauk w europie zsekularyzowanej”.

IMG_6404

Inauguracja stała się również okazją do uhonorowania dwóch szczególnie zasłużonych salezjanów, a mianowicie ks. Jana Krawca i Jana Wilkołka, którym wręczono Nagrodę Miru, przyznawaną przez krakowską radę inspektorialną.

IMG_6474

Nie mogło zabraknąć również akcentu artystycznego. Zarówno w kaplicy jak i w auli, swoim śpiewem ubogacił nas chór Canticum. Jego wystąpieniu towarzyszył pewien element zaskoczenia, po raz pierwszy bowiem od kilkunastu lat na inauguracji nie mógł być obecny dyrygent chóru, pan Andrzej Korzeniowski. W jego zastępstwie chórem dyrygowała pani Justyna Hanusiak, która wywiązała się z zadania na piątkę.

IMG_6429

Swego rodzaju kontynuacją uroczystości była wizyta u sióstr karmelitanek przy ulicy Kopernika. Zgodnie z wieloletnią tradycją we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus seminarzyści z Łosiówki przychodzą prosić siostry o modlitwę. Po Mszy świętej i kolacji następuje prezentacja najmłodszych mieszkańców naszego seminarium i wymiana dóbr duchowych (tzn. wzajemna modlitwa). Oczywiście wszystko odbywa się przez kraty, w końcu to zakon klauzurowy.

IMG_6446