1. oraz 20. września we Wrocławiu w godzinach przedpołudniowych miały miejsce prace przygotowawcze do Kapituły Inspektorialnej. Będzie ona tematycznie skupiona wokół tożsamości salezjanina dla współczesnej młodzieży. Mamy nadzieję, że pomoże nam ona jasno wskazać to, co jest sercem misji salezjanina we współczesnym świecie.

W niedługim czasie materiały kapitulne dotrą do wspólnot lokalnych i pozwolą podjąć wspomnianą wyżej refleksję w poszczególnych miejscach naszej inspektorii.