Po rocznej formacji w nowicjacie ośmiu nowicjuszy z czterech polskich inspektorii złożyło swoją pierwszą profesję zakonną.

Miało to miejsce w sobotę, 8 września, w kaplicy pw. Trójcy Przenajświętszej w Kopcu, podczas Mszy Świętej o godzinie 10:00. W uroczystości uczestniczyli salezjanie z całej Polski, formatorzy, członkowie rodzin oraz przyjaciele neoprofesów.

IMG_5933

Eucharystii przewodniczył ksiądz Andrzej Wujek, inspektor warszawski. Kazanie wygłosił ksiądz Dariusz Kozłowski, rektor Seminarium Salezjańskiego w Krakowie. Powiedział między innymi, że podziwia ludzi młodych, którzy w dzisiejszych czasach decydują się podjąć formację kapłańską lub zakonną.

IMG_6184

W trakcie liturgii kandydaci do zgromadzenia salezjańskiego (Piotr Karos, Jakub Nowacki, Jakub Mowiński, Damian Sukta, Grzegorz Błądziński, Aleksander Ficek, Andrzej Suseł, Wiktor Dworzak) złożyli swoje pierwsze, roczne śluby na ręce księdza inspektora Andrzeja Wujka, stając się salezjanami księdza Bosko. Następnie neoprofesi otrzymali sutanny, które są symbolami obumarcia dla tego świata. Zgodnie ze zwyczajem formatorzy, przełożeni i rodzice pomagali przy zapinaniu guzików sutann. Po zakończonych obłóczynach każdy z nowych salezjanów otrzymał na własność Konstytucje Towarzystwa Salezjańskiego. Po zakończonej Eucharystii wszyscy goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad.

IMG_6146

O godzinie 14:30 odbyło się spotkanie, w trakcie którego neoprofesi przedstawili prezentację ukazującą całoroczny przebieg nowicjatu. Następnie zostały im wręczone listy posłuszeństwa, w których inspektorzy posyłają ich do wspólnoty pw. św. Bernarda w Lądzie nad Wartą w charakterze studentów filozofii.

IMG_6275