Rekolekcje zakonne, jak mówią Konstytucje Salezjańskie, są dla salezjanina czasem duchowego odrodzenia oraz dają możliwość słuchania Słowa Bożego, rozpoznawania woli Boga i oczyszczania serca. Jest to szczególny czas łaski, który przywraca duszy głęboką jedność w Jezusie Chrystusie.

Rekol-asystento-w-Czerwin-sk-kopia

W dniach 1-7 czerwca w Czerwińsku nad Wisłą odbyły się rekolekcje dla salezjanów asystentów. Uczestniczyło w nich 19 współbraci z czterech polskich inspektorii salezjańskich. Na początku głoszący rekolekcje ks. Jacek Szewczyk zaproponował, żebyśmy w czasie rekolekcji przyjrzeli się naszej relacji z Bogiem, drugim człowiekiem i sobą samym. Pomogło nam w tym spotkanie ze Słowem Bożym oraz konferencje o Maryi, Eucharystii i Spowiedzi. Jednego dnia wyjechaliśmy do Niepokalanowa, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w kaplicy, którą wybudował św. Maksymilian Maria Kolbe. Następnie zwiedziliśmy muzeum poświęcone temu świętemu, a później mieliśmy czas na osobistą modlitwę w sanktuarium NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Ostatniego dnia rekolekcji podczas Mszy Świętej - której przewodniczył ksiądz Inspektor Andrzej Wujek - odnowiliśmy profesję zakonną.