W słoneczną sobotę 19 maja wybraliśmy się wczesnym rankiem w podróż z Poznania do Twardogóry, gdzie tego dnia miał odbyć się Ogólnopolski Kongres Maryjny pod hasłem „Z Maryją oczekujemy Ducha Świętego”.

Po przywitalnym poczęstunku oraz oficjalnym rozpoczęciu kongresu wraz z grupą parafian z ciekawością uczestniczyłem w pierwszym wystąpieniu, podczas którego ks. dr Marcin Kaznowski podzielił się z nami referatem ks. prof. Wojciecha Życińskiego sdb na temat bogactwa wybrania Maryi na Matkę samego Boga.

DSC_0010

DSC_0032

Po przerwie ks. dr Ryszard Kempiak podzielił się z nami obrazem Maryi jako małżonki Józefa oraz Oblubienicy Ducha Świętego. Jej posłuszeństwo w wierze oraz spełnienie ludzkiego i Bożego powołania zaowocowało życiem i misją Jezusa. Dzięki jej „Fiat” Bóg zainicjował wcielenie Syna Bożego. Obok zaś stał święty Józef – pokorny cieśla, który bez słowa przyjmuje Boże wskazówki.

DSC_0042

DSC_0048

W czasie Eucharystii, której przewodniczył ks. biskup Edward Janiak - Ordynariusz Diecezji Kaliskiej, mogliśmy wspólnie w gronie salezjanów, sióstr salezjanek i świeckich członków rodziny salezjańskiej uwielbiać Pana za Wspomożycielkę Wiernych. Ks. Inspektor Jarosław Pizoń w czasie homilii podzielił się tematem powołania, które zawsze jest kroczeniem z Maryją do Jezusa.
Ważnym momentem w czasie Mszy Świętej było przyjęcie wiernych świeckich z Twardogóry do Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki ADMA.

DSC_0083

DSC_0111

Następnie po obiedzie oraz chwili odpoczynku udaliśmy się na wystąpienie ks. prof. Bogdana Ferdka, który przedstawił nam dzieje sporu luterańsko-katolickiego o Matkę Pana. Kolejnym punktem był film, który przedstawiał historię Twardogórskiej Wspomożycielki oraz Bazyliki Mniejszej w Twardogórze.

DSC_0172

DSC_0178

Spotkanie ubogaciły również występy chórów: Auxilium z Oświęcimia oraz Rapsodia z Twardogóry. Zakończyło się ono nabożeństwem, w czasie którego przed Najświętszym Sakramentem zanosiliśmy modlitwę do Jezusa przez wstawiennictwo Maryi o to, byśmy jak najlepiej wypełniali powierzone nam przez Boga powołanie. Ks. Inspektor Jarosław Pizoń wyraził również wdzięczność za liczną obecność osób konsekrowanych i świeckich na spotkaniu (ok. 400 osób).

DSC_0052

DSC_0184

Zdjęcia z Kongresu - do obejrzenia