Sobotniego poranka 21. kwietnia rozpoczęła się „Asemblea” czyli spotkanie salezjanów Inspektorii Wrocławskiej. Przyjechali na to spotkanie salezjanie z większości domów, by towarzyszyć ks. Inspektorowi Jarosławowi Pizoniowi modlitwą i obecnością przy obchodzie jego imienin. Jednocześnie spotkanie to było przebogate w treści.

DSC_0188

Po porannej kawie wszyscy współbracia zostali entuzjastycznie przywitani we Wrocławiu przez ks. Piotra Lorka – wikariusza inspektorialnego. Wysłuchaliśmy konferencji ks. Jerzego Mikuły (magistra nowicjatu) o sztuce słuchania i towarzyszeniu duchowym – zwłaszcza ludziom młodym. Mogliśmy również brać udział w panelu dyskusyjnym, podczas którego ks. Wiktor Lechocki oraz ks. Artur Rzepecki dzielili się dobrem, które płynie z ich doświadczenia towarzyszenia innym w ich drodze duchowej. Wysłuchaliśmy również głosu młodych ludzi, którzy w specjalnie przygotowanym na tę okazję filmie szczerze opowiadali o swoich potrzebach oraz o tym, jakie cechy salezjanów szczególnie cenią. W dobry humor wprowadziły nas konkursy z nagrodami oraz zabawny film ze zdjęciami salezjanów.

DSC_0186

Po krótkiej przerwie ks. Dariusz Szyszka podjął temat pustelni w Marszałkach, która, prowadzona przez niego, jest miejscem rekolekcji dla młodzieży oraz salezjanów, jak również daje okazję do wyciszenia się i przemyślenia swego powołania. Ks. Inspektor wraz z ks. Leszkiem Królem podzielili się tematem dalszego rozwoju domu w Marianówce oraz nowego dzieła w Lesznie. Przy tej okazji ks. Jarosław Pizoń wyraził wdzięczność księdzu Władysławowi Bylicy za wieloletnią pieczę nad domem rekolekcyjnym w Marianówce. Następnie Ks. Mariusz Jawny przedstawił nową stronę internetową inspektorii, prezentując jej funkcjonalności.

DSC_0193

Centralnym punktem spotkania była wspólna Eucharystia pod przewodnictwem księdza Inspektora w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie zasiedliśmy przy wspólnym obiedzie, przy którym była okazja do złożenia życzeń przełożonemu naszej Inspektorii.

DSC_0195