Każdego roku, od 27 do 30 grudnia, młodzi salezjanie z całej Polski odbywają coroczne Spotkanie Asystentów. Kim są owi „asystenci”? Są to salezjanie, którzy po ukończeniu studiów filozoficznych (postnowicjat) kontynuują swoją formację, przebywając przez 2 lata w wyznaczonych przez przełożonych domach zakonnych, aby zdobyć doświadczenie pedagogiczno-pastoralne.

W tym roku gościli nas życzliwie współbracia z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie. Zjechaliśmy się ze wszystkich 4 polskich inspektorii oraz placówek zagranicznych z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Malty, Rosji i Włoch. Było nas łącznie 25 współbraci, wśród których Inspektorię Wrocławską reprezentowało 6 kleryków, którzy swoją praktykę odbywają w Lubinie, Kopcu, Tarnowskich Górach, na Malcie i we Włoszech.

W czasie tych dni mieliśmy okazję pogłębić temat wychowania młodego pokolenia do wiary, salezjańskiego duszpasterstwa sportowego, odwiedzić Muzeum Sportu i Centrum Olimpijskie w Warszawie (mogliśmy tam spotkać Anitę Włodarczyk), a także Świątynię Bożej Opatrzności. Nade wszystko był to jednak czas wymiany doświadczeń wyniesionych z różnych kontekstów pracy z młodzieżą w Polsce i innych krajach Europy. Był to czas konfrontacji swoich przemyśleń nad tym, co znaczy być dzisiaj salezjaninem. Wreszcie była to okazja, aby spotkać, czasem po wielu miesiącach, współbraci, z którymi żyło się niegdyś w seminaryjnych murach.