Kolejny miesiąc nowicjatu rozpoczęliśmy w towarzystwie świętych. W wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych zorganizowaliśmy bal. Przyszło wiele dzieci przebranych za aniołów i swoich świętych patronów. Było wiele zabawy i dużo radości, bo „każdy święty chodzi uśmiechnięty”.
Następnego dnia, czyli 1 listopada zgromadziliśmy się na cmentarzu w Białej i uczestniczyliśmy z parafianami w Mszy Świętej. Tą uroczystością rozpoczęliśmy czas modlitw za zmarłych. W ciągu kolejnych dni w kopieckiej kaplicy wspominaliśmy w wypominkach naszych bliskich zmarłych i modliliśmy się za nich podczas Eucharystii i różańca. Nawiedzaliśmy również okoliczne cmentarze, na których spoczywają zmarli salezjanie.
W listopadzie nie mogło zabraknąć elementu patriotycznego. 11 listopada w Święto Niepodległości razem z księdzem Mieczysławem Piłatem śpiewaliśmy pieśni ku czci naszej Ojczyzny. Następnie obejrzeliśmy film o rotmistrzu Pileckim. A wieczorem z parafianami uczestniczyliśmy w Mszy za Ojczyznę. W dzień po święcie Niepodległości byliśmy w miejscu, gdzie bije serce Polskiego Narodu, a mianowicie na Jasnej Górze u Maryi. Tam mogliśmy podziękować Jej za opiekę nad nami i nad Polską oraz polecić nasze rodziny i nasze powołanie.
Listopadowe dni są naznaczone także odwiedzinami naszych rodzin. Niektórzy z nas mieli już tę okazję, pozostali jeszcze czekają. To naprawdę wielka radość dla obu stron zobaczyć się, porozmawiać i nacieszyć się obecnością bliskich. W naszych progach gościliśmy nie tylko rodziny, ale także mieliśmy wizytę z Włoch. Przyjechał do nas ksiądz Franco Santo SDB, który wizytuje domy formacyjne w Europie. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się jak wygląda formacja w innych nowicjatach.
Oprócz tych wydarzeń nasz rytm dnia przeplatany jest modlitwą, wykładami, pracą i rekreacją. Przez systematyczną modlitwę coraz głębiej wchodzimy w relację z Bogiem i dzięki Niemu mamy siły do nauki. Jesteśmy już po pierwszych małych kolokwiach sprawdzających naszą wiedzę. Siły fizyczne wykorzystujemy m.in. do grabienia liści czy remontu kaplicy (który zmierza ku końcowi), a także do gry w piłkę nożną. Niedawno mieliśmy okazję zagrać z ministrantami z Białej. Dni w nowicjacie mijają nam w dobrej duchowej atmosferze.
Miesiąc listopad kończyliśmy dniem skupienia, który głosił nam Wikariusz Inspektorii Warszawskiej – ks. Przemysław Solarski SDB. Główną myślą jego nauk był kryzys jako pozytywne zjawisko pobudzające do wyboru i zaufania Bogu. Bardzo dziękujemy Księdzu za jego cenne słowa i z nowymi siłami podążamy dalej za Jezusem.

DSC_6337-1

DSC_6356-1